1
Bạn cần hỗ trợ?

4G Viettel

Giới thiệu các gói cước hấp dẫn, tốc độ cao chỉ dành cho sim 4G của Viettel

Gói V120
2GB/ngày
-----------
MP nội mạng <20 phút
-----------
MP 50 phút liên mạng
-----------
30 ngày
Gói ST200
2GB/ngày
-----------
MP nội mạng <20 phút
-----------
MP 200 phút liên mạng
-----------
30 ngày
Gói ST120
28GB/28 ngày
-----------
28 ngày
Gói ST90
60GB/30 ngày
-----------
30 ngày
(Giới hạn sim)
Gói ST70
30GB/30 ngày
-----------
30 ngày
(Giới hạn sim)
Gói MIMAX90
5GB
Hết 5GB sử dụng tốc độ thường
-----------
30 ngày
Gói F70
3GB
-----------
MP nội mạng <10 phút
-----------
MP 20 phút liên mạng + 200 sms
-----------
30 ngày
Gói F90
5GB
-----------
MP nội mạng <10 phút
-----------
MP 15 phút liên mạng + 250 sms
-----------
30 ngày
Gói F120
7GB
-----------
MP nội mạng <10 phút
-----------
MP 40 phút liên mạng
-----------
30 ngày
Gói F140
8GB
-----------
MP nội mạng <10 phút
-----------
MP 60 phút liên mạng
-----------
30 ngày
Gói F190
9GB
-----------
MP nội mạng <10 phút
-----------
MP 100 phút liên mạng
-----------
30 ngày